Krajská nemocnice

Ochrana dat – Monitoring výkonu sítě

Krajská nemocnice (klient si nepřál být jmenován) jednou z největších nemocnic v České republice. Poskytuje péči v oblasti onkologie, chirurgie a mnoha dalších. Svým klientům nabízí také rehabilitační služby. 

Nemocnice zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců. Její IT tým má pouze tři členy, přestože je její struktura složitá a rozsáhlá. Počítačová síť využívá řady běžných řešení pro zabezpečení sítě, včetně zabezpečení koncových zařízení, firewallů a má kvalitně členěnou strukturu, veřejnou wi-fi pro pacienty, interní administrativní segment, segment pro VOIP a havarijní dispečink, interní segment zdravotnických dat a další.

  • Omezená viditelnost zařízení a komunikace v síti
  • Bezpečnostní incidenty hrozící ztrátou nebo ohrožením dat, byť vzácné
  • Starší modely firewallů neposkytující dostatečné zabezpečení
  • Nedostatek času, zdrojů a nástrojů pro zjišťování bezpečnostních incidentů
  • Chronické problémy s výkonem sítě

Výzvy

I přestože byla síť dobře segmentovaná, čelili její správci několika zásadním potenciálním i existujícím hrozbám či problémům. IT týmu chyběla dostatečná viditelnost do sítě a nebyl schopen odhalit všechna v síti přihlášená zařízení, což vedlo k několika vzácným, ale přesto znepokojujícím bezpečnostním incidentům. Ačkoli tyto události nevedly přímo ke ztrátě dat, byly samy o sobě alarmující. Síť navíc čelila chronickým problémům s výkonem. IT tým postrádal dostatek času a zdrojů pro řešení všech výše uvedených problémů.

Nemocnice hledala bezpečnostní řešení pro monitorování sítě – hlavním cílem bylo zajistit plnou funkčnost všech bezpečnostních nástrojů v síti, plnou viditelnost sítě, sledování a monitorování výkonu a zabezpečení důvěrných údajů o pacientech.

GREYCORTEX Mendel nás opravdu příjemně překvapil. Využili jsme nabídku nasazení 30denní bezplatné verze a po jejím uplynutí jsme se rozhodli jej zakoupit. Mendel umožnil našemu týmu vyřešit obrovské množství problémů a to okamžitě, bez nákladného a zdlouhavého hledání nových členů týmu.“

David F., CIO

  • GREYCORTEX Mendel ve zkušebním provozu detekoval několik událostí ohrožujících bezpečnost veřejné i interní sítě
  • Dalším potenciálně nebezpečným událostem se daří předcházet včasnou detekcí
  • Mendel dokázal odhalit a odstranit původce problémů s výkonem sítě
  • Mendel pokryl bezpečnostní mezeru dodatečnou integrací se stávajícími firewally
  • Byla odhalena a následně upravena řada konfigurací, které zvyšovaly bezpečnostní riziko

Výsledky

Mendel poskytuje zabezpečení, viditelnost zařízení a reaguje na výzvy vyplývající z běžných požadavků lékařské praxe. IT tým v původním složení zvládá díky produktu Mendel starost o zabezpečení a plnou funkčnost sítě bez nutnosti dalších posil. Jako přidaná hodnota slouží schopnost organizace být v souladu se zákony a směrnicemi pro ochranu osobních dat (GDPR).