Město Uherské Hradiště

Komplexní viditelnost a analýza infrastruktury

Uherské Hradiště je město s 25 tisíci obyvateli a dlouhou historií. Po povodních v roce 1997, které město velmi citelně zasáhly, bylo nezbytné investovat do obnovy řady objektů a správy souvisejících systémů.

  • Zákazník zprvu řešení Mendel využíval jen pro získání přehledu o zařízeních.
  • Prodloužení a rozšíření licence GREYCORTEX Mendel.
  • Proškolení interního týmu zákazníka k práci produktem.
  • Přizpůsobení produktu rostoucím potřebám zajištění kybernetické bezpečnosti zákazníka.

Výzvy: Využití GREYCORTEX Mendel naplno

Pro digitalizaci agend veřejné správy město využívá více dostupných programů a dotačních titulů. V rámci výzvy Integrovaných operačních programů (IOP) byla v roce 2015 na základě Veřejné zakázky „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště“ vybrána nabídka společnosti ICZ, jejíž součástí byl také nástroj pro řízení síťových aktivit. Tímto nástrojem byl náš produkt GREYCORTEX Mendel. V době první fáze implementace Mendel sloužil zákazníkovi primárně pro získání přehledu o všech zařízeních v jeho infrastruktuře, zdaleka však nebyly využity všechny schopnosti našeho produktu z oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Odbor informačních technologií městského úřadu mezitím prošel personální restrukturalizací a v rámci jednání o dalším prodloužení pětileté smlouvy jsme společně zahájili jednání o možnostech rozvoje a širšího využití GREYCORTEX Mendel. Součástí příprav bylo i rozsáhlé proškolení pracovníků zákazníka, aby mohl spolehlivě využívat všech potřebných funkčností našeho produktu. V rámci současného prodloužení licence Mendel nyní společně připravujeme její rozšíření a přizpůsobení rostoucím potřebám zajištění kybernetické bezpečnosti zákazníka v souladu s aktuálním rozvojem infrastruktury města.

„Spolu s kolegy si uvědomujeme, že musíme efektivně využívat investované veřejné prostředky. Personální zdroje našeho oddělení jsou limitované, proto oceňuji takové systémy, které mi umožňují nejen odhalit anomálie v IT infrastruktuře, provozní rizika a bezpečnostní události, ale především velmi přehledně graficky vizualizují naše prostředí, což je například pro moji práci tím největším usnadněním. Tak se mohu soustředit pouze na řešení prioritních úkolů a závažných incidentů.“

(Mgr. Jiří Dorogy, informatik městského úřadu z Odboru organizační správy a informatiky)

  • Rychlá orientace v celé infrastruktuře, přehledná grafická vizualizace prostředí.
  • Odhalení funkčních a bezpečnostních nedostatků v síti.
  • Poskytování informací o anomálním chování zařízení.
  • Efektivní využívání investovaných veřejných prostředků – personál zákazníka má prostor se soustředit na řešení prioritních úkolů a závažných incidentů.

Řešení: Komplexní viditelnost a analýza infrastruktury

Mgr. Jiří Dorogy, informatik městského úřadu z Odboru organizační správy a informatiky, popisuje svou každoodenní práci s GREYCORTEX Mendel:

„GREYCORTEX Mendel mně po nástupu na úřad velmi rychle pomohl se zorientovat v celé infrastruktuře. Naše IT oddělení díky tomuto řešení odhalilo funkční a bezpečnostní nedostatky některých částí a komponent v síti a službách. Průběžně nám ukazuje nejen využití aplikací a služeb, ale poskytuje nám také informace o anomálním chování zařízení, které jsme schopni včas analyzovat a v případě potřeby včas reagovat.“

Za více než pět let užívání GREYCORTEX Mendel se v zákazníkově infrastruktuře výrazně zvýšil počet monitorovaných zařízení i objem sledovaných datových toků. Společně s naším certifikovaným partnerem proto rozšiřujeme dodávku o specializované služby bezpečnostního dohledu s cílem maximálně posílit kybernetickou bezpečnost infrastruktury a zároveň usnadnit zákazníkovi její správu.