GREYCORTEX Mendel

První krok k ochraně průmyslových sítí

Vyzkoušet

Průmyslové sítě jsou často zranitelné vůči cíleným i náhodným kybernetickým hrozbám. Nemusí se jednat jen o útok s katastrofickými důsledky, i drobná porucha nebo špatná konfigurace může vážně narušit běžný provoz.

GREYCORTEX Mendel se svým ICSSCADA modulem nabízí pokročilý průmyslový dohledový systém (IDS), založený na hloubkové analýze paketů (DPI) provozu průmyslových sítí. Pomocí tradičních detekčních technik, pokročilé umělé inteligence a strojového učení odhaluje Mendel běžné i nezdokumentované kybernetické útoky, neobvyklé chování, zranitelnosti a chybné konfigurace.

Mendel v OT – Info Sheet

Hlavní výhody

– Řešení pro eliminaci OT hrozeb a rizik

– Viditelnost ITOT aktiv

– Snižuje čas a zdroje na zabezpečení ICS/SCADA sítí

– Snadné nasazení i provoz, výsledky uvidíte hned první den

– Jednotné řešení pro monitorování průmyslové sítě i IT infrastruktury
 

Eliminace hrozeb a rizik díky hloubkové viditelnosti

Získejte perfektní přehled o zařízeních a jejich komunikaci v ICS/SCADA sítích, protokolech, prostředích, o souvisejících zranitelnostech a rizicích v kombinaci s detekcí hrozeb a ověřování souladu s vnitřními politikami.

Komplexní přehled o síti

Nepřetržité monitorování chování sleduje dodržování politik a upozorní na jakoukoliv anomálii, rychlý vhled do sítě ukáže vaše aktiva, jejich detaily a zranitelnosti. 

Efektivní a flexibilní monitorování

Mendel snižuje komplikovanost zabezpečení OT prostředí. Snadno se nasazuje a provozuje, zároveň ho zvládnou používat i menší týmy s omezenými zdroji.

Detekce hrozeb a rizik

Systém vás upozorní na detekované bezpečnostní události jak v IT, tak v OT prostředí, a okamžitě je vám zobrazí včetně všech detailů.

Průmyslová výroba

Výrobní podniky může zasáhnout nahodilý i cílený útok, který může mít vliv například na dodací lhůty, výslednou kvalitu výrobků, a tím i na dobrou pověst firmy. Řada kybernetických hrozeb navíc přichází z IT sítí, proto má význam využít systém, který dokáže monitorovat provoz v OTIT prostředí.

Díky GREYCORTEX Mendel získáte:

 • přehled a podrobné informace o všech aktivech v síti – to vám umožní porozumět prostředí, určit priority, a následně posoudit stávající zabezpečení a rizika;
 • identifikace ITOT aktiv – díky automatickému tagování můžete rychle nasadit vlastní sadu detekčních pravidel pro hlubší dohled i vyhodnocení rizik;
 • zjednodušení komunikace ITOT týmů mimojiné i díky frameworku Mitre ATT&CK;
 • prevenci průniku – integrace s firewallem umožní zablokovat vysoce rizikový provoz, a pomůže tak rychle reagovat na nenadálé situace.

GREYCORTEX Mendel identifikuje rizika a poskytuje přehled o datových tocích a zařízeních v průmyslových sítích.

Kritická infrastruktura

Stále více zařízení a průmyslového vybavení uvnitř kritické infrastruktury je propojeno s klasickými IT sítěmi, a tím i s vnějším světem. To zvyšuje rizika napadení a zároveň ztěžuje jejich ochranu.

GREYCORTEX Mendel vám pomůže:

 • znát vaši infrastrukturu do posledního detailu – budete vědět o všech zařízeních ve své síti a díky mnoha podporovaným OT protokolům k nim dohledáte i podrobné informace;
 • pochopit rizika každého zařízení ve vaší síti – Mendel nahlásí známé zranitelnosti (CVECPE), nepovolené způsoby komunikace i potenciální chybné konfigurace;
 • propojit tým odpovědný za technologickou síť a tým IT bezpečnosti – domluva například o nastavení firewallů tak, aby do infrastruktury nepronikal vysoce rizikový provoz, bude zase o trochu snazší;
 • odhalit slabá místa v infrastruktuře.

GREYCORTEX Mendel je komplexní nástroj, který vyhovuje potřebám ITOT sítí a ulehčuje (spolu)práci bezpečnostním týmům, které zajišťují chod, stabilitu a nepřetržitý provoz technologických sítí.

Doprava

Dopravní prostředky jsou stále více řízené daty a přidávání dalších digitálních komponent do dopravních systémů zvyšuje složitost, a tím i potenciální zranitelnost infrastruktury. Pro hackery jsou snadným cílem zejména nové komunikační a bezdrátové kanály.

Pomocí GREYCORTEX Mendel získáte:

 • jasný přehled o aktuálním stavu bezpečnostní situace všech systémů na dispečinku i na palubě dopravních prostředků,
 • informace o odstínění OT systémů od IT infrastruktury – která zařízení jsou zapojená záměrně, která neúmyslně a která vůbec,
 • upozornění na bezpečnostní události a jejich okamžité zobrazení.

Digitalizace a propojení ITOT prostředí v dopravě přináší řadu výzev v ochraně před kybernetickými útoky a GREYCORTEX Mendel je pomáhá řešit.