Výzkum

MENDEL je založen na 10 letech rozsáhlého akademického výzkumu a je navržen za použití stejné technologie, která byla úspěšná ve čtyřech amerických soutěžích NIST Challenge. Jeho báze pro analýzu velkých dat a detekci anomálií se učí vzory chování v síti pro detekci známých i neznámých útoků zvenčí i zevnitř, včetně úniků dat, anomálií a dalších sofistikovaných hrozeb (např. APT), které jiné bezpečnostní nástroje nezaznamenají.

Náš výzkum je zaměřen na oblast kybernetické bezpečnosti IT a OT sítí, jako jsou SCADA, IoT, průmyslové, lékařské, dopravní a bezdrátové technologie, které nemají ochranu koncových zařízení (antivirus) se zaměřením na metody strojového učení, a zejména detekce anomálií v síti.

GREYCORTEX spolupracuje s předními výzkumnými organizacemi a univerzitami po celém světě na poli výzkumu umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti v IT i průmyslovém prostředí. Naše výzkumné projekty najdete níže.

Chtěli byste s námi spolupracovat?

Kontaktujte výzkumné oddělení

Pokročilé behaviorální modely aplikační vrstvy pro efektivní analýzu provozu v podnikových sítích

Projekt byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ZÉTA

Modul je založený na analýze obsahu a využívá kombinaci metod metody umělé inteligence, strojového učení a pokročilé analýzy k detekci podezřelých aktivit a anomálií v podnikových sítích na aplikační vrstvě (OSI vrstva 7 — HTTP a SMB). Modul se autonomně naučí běžné chování definovaných aplikací a na základě míry neshody s modelem zobrazuje potenciálně škodlivé události v uživatelském rozhraní.

Více informací

Monitoring a analýza komunikace pro bezpečnostní dohled kritických energetických infrastruktur

Projekt je financován se státní podporou Ministerstva vnitra České republiky

Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem komplexního systému k ochraně energetické kritické infrastruktury proti kybernetickým bezpečnostním hrozbám za pomocí pokročilého monitoringu energetické sítě a moderních algoritmů umělé inteligence.

Více informací

Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí

Projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ZÉTA

Projekt Pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí byl zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti inteligentní analýzy provozu bezdrátových sítí postavených na komunikačních standardech rodiny IEEE 802.11. Cílem, společně s VUT v Brně, bylo vyvinout řešení zajišťující pokročilý trvalý monitoring bezdrátového provozu a včasnou detekci současných i budoucích provozních a kybernetických (informačních) bezpečnostních hrozeb a incidentů v bezdrátových sítích.

Více informací

Datový monitoring pro zvýšení spolehlivosti procesů chytrých továren

Projekt je financován se státní podporou  Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci Programu TRIO

Cílem projektu je výzkum a vývoj komplexního systému monitorovacích a analytických metod sloužících ke zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity automatizovaných výrobních procesů. Jedná se o inovativní technologii Process Information and Event Management založenou na získávání, zpracovávání a analýze procesních dat. Konkrétně je projekt zasazen do oblasti bezpečných a spolehlivých inteligentních výrobních systémů v rámci fenoménů jako inteligentní továrna (Smart Factory), průmyslový internet věcí (IIoT, Industrial Internet of Things) a průmysl 4.0 (Industry 4.0), využívajících pokročilé procesní, komunikační a senzorické technologie.

Více informací