Hackathon Hack the Crisis byl společným projektem agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu. Podpořila jej také společnost Hyundai, která do něj věnovala finanční odměnu. Cílem hackathonu bylo ocenit takové počiny, které promptně reagovaly na nepříznivou situaci v době koronakrize a nabídly způsoby zmírnění dopadů na zdravotnictví a celou společnost. Zapojilo se přes dvě stě projektů, z nichž bylo vybráno patnáct nejlepších pro finálový večer. Ve finálové patnáctce byl GREYCORTEX jedinou firmou zabývající se kybernetickou bezpečností a umístil se spolu s dalšími pěti vítěznými projekty na sdíleném čtvrtém místě.

GREYCORTEX nabídl své řešení nemocnicím k využívání zdarma na 6 měsíců. Naším hlavním cílem bylo umožnit lékařům, aby mohli nerušeně vykonávat svoji práci, věnovat se pacientům a záchraně lidských životů. Spolehlivé informační systémy v nemocnicích poskytují zásadní platformu pro výkon rychlé a přesné péče a léčby. V případě kybernetického útoku, kdy je napadena celá síť nemocnice, včetně důležitých medicínských přístrojů, jako je CT nebo RTG, může dojít k ohrožení zdraví pacientů.

Finanční odměnu využijeme na rozšíření vývoje a výzkumu našeho produktu MENDEL, který se bude nadále a hlouběji soustředit na vylepšení reakce na události (prvek response — automatické nebo semi-automatizované zastavení hrozby s jasně definovanými parametry) na míru nemocnicím. Rovněž můžeme díky výhře urychlit práce na modulu pro monitoring specifických zařízení v nemocniční sítí a posilování jejich ochrany před kybernetickými hrozbami.

Já osobně si odnáším z celé soutěže úžasnou radost z toho, že GREYCORTEX uspěl v obrovské konkurenci dalších skvělých firem a nápadů a z toho, jak o nás další soutěžící i pořadatelé s respektem a úctou mluvili,” zhodnotil ředitel společnosti Petr Chaloupka. Kristýna Němčanská, která GREYCORTEX prezentovala na finálovém večeru, k tomu dodává: “Byla to výzva během tak krátkého času výstižně nastínit, co děláme a jaký to má přínos pro nemocnice, protože kybernetická bezpečnost je specifická oblast, ve které se orientují především experti, ale ostatní populace ji vnímá spíše jako sci-fi. Podle ohlasu i výsledku se nám to ale podařilo, z čehož mám opravdu velikou radost.”

 

Kristyna Nemcanska na Hack the Crisis

 

Kristyna Nemcanska na Hack the Crisis