GREYCORTEX se ve dnech 16.–17. června již podruhé zúčastnil Konference spojovacího vojska Armády České republiky. Během dvoudenní konference na základně v Lipníku nad Bečvou naši zástupci prezentovali, jakým způsobem může armáda (a samozřejmě nejen ona) využít naše řešení Mendel při monitorování vlastních zařízení i při detekci cizích wi-fi zařízení.

Konferenci letos pořádala už popáté Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA, pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany. Jejím cílem je každoročně spolupráce s partnery spojovacího vojska a výměna odborných zkušeností a poznatků.

V letošním roce 2021 jsme se partnery stali i my. Náš architekt kybernetické bezpečnosti Michal Drozd mluvil například o tom, že jakýkoliv útok lze odhalit v perfektních podmínkách. Ty v kyberprostoru zahrnují zejména:

  • vysoké dovednosti obránců a dostatečnou lidskou sílu,
  • kvalitní nástroje (pro sběr dat a analýzu logů), které jsou perfektně konfigurované a dobře udržované,
  • dokonalou znalost vlastní sítě,
  • přítomnost na místě, když se útočí.

Splnit veškeré podmínky zároveň je ale většinou nemožné. Proto je tu nástroj GREYCORTEX Mendel pro analýzu síťového provozu, který vidí do sítě a vizualizuje provoz jednotlivých zařízení. Díky strojovému učení a umělé inteligenci vás upozorní na jakékoliv anomálie v síti, a odhalí tak nejen známé, ale i neznámé hrozby.

Mendel pomáhá místním a národním vládám a organizacím, provozovatelům kritické infrastruktury, nemocnicím, finančním organizacím i výzkumným a výrobním podnikům všech velikostí zvýšit bezpečnost a spolehlivost jejich IT a OT infrastruktury.

Jedním z témat konference byla i schopnost detekce wi-fi sítí na místech velení, proto jsme představili také náš výzkumný projekt zaměřený na pokročilé metody monitorování provozu bezdrátových sítí pomocí umělé inteligence. Díky této funkci bude možné zajišťovat podrobný monitoring bezdrátového provozu a včasnou detekci současných i budoucích kybernetických bezpečnostních incidentů v bezdrátových sítích.

Své poznatky jsme prezentovali i řediteli Agentury komunikačních a informačních systémů, generálovi Františkovi Ridzákovi. Věříme, že jsme dva horké červnové dny využili naplno a ukázali, že naše technologie pro monitorování síťového provozu mohou skvěle sloužit i v armádních složkách.