5. srpna 2020: Brno, Česká republika – GREYCORTEX, poskytovatel pokročilého řešení pro analýzu síťového provozu, s potěšením oznamuje, že v červenci tohoto roku uzavřel distribuční smlouvu se společností CLICO, která je specializovaným distributorem s přidanou hodnotou nejen pro Polsko, ale i celou střední a východní Evropu. 

GREYCORTEX a CLICO se spojují s cílem vybudovat silnější postavení na trhu a poskytnout společnostem všech velikostí a vládním organizacím produkt GREYCORTEX Mendel, řešení pro analýzu síťového provozu. Ten pomáhá chránit sítě před pokročilými, stávajícími i nově se objevujícími hrozbami. Díky tomuto partnerství je nyní GREYCORTEX Mendel nově dostupný prostřednictvím všech partnerů CLICO v následujících zemích: Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko, Černá Hora, Kosovo, Albánie, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Moldávie.

„Jsme rádi, že můžeme přivítat CLICO, vedoucího hráče na trhu zaměřeném na kyberbezpečnost ve střední a východní Evropě, jako nového partnera našeho produktu pro zabezpečení sítí,“ říká Petr Chaloupka, generální ředitel společnosti GREYCORTEX. „Jsme přesvědčeni, že hluboké technické znalosti a silné postavení společnosti CLICO, posílí naše postavení na polském trhu a otevře dveře na nové trhy v zemích střední a východní Evropy.“

„Co se nachází v mé síti? Je má síť zabezpečená?” To jsou otázky, které si velmi často kladou podniky nebo jejich zaměstnanci v IT. Abychom na tyto otázky dokázali s jistotou odpovědět, je nutné implementovat profesionální řešení pro monitoring a zabezpečení sítě, které kombinuje pokročilé techniky analýzy síťového provozu (NTA – Network Traffic Analysis) spolu s jedinečnou vizualizací prostředí tak, aby bylo možné zobrazit komunikaci a detekovat bezpečnostní rizika a hrozby. Řešení také umožňuje rychlou a efektivní reakci na hrozby, které plynou z nesprávné konfigurace nebo z nízkého výkonu sítě, stejně jako reakci na pokročilé hrozby. Proto jsme velmi rádi, že můžeme oznámit, že tento produkt společnosti GREYCORTEX máme nyní v distribučním portfoliu CLICO,“ říká Artur Holeczek, Security Product Manager ve společnosti CLICO.

 

 gcx

Produkt GREYCORTEX Mendel zabezpečuje počítačové sítě organizací všech velikostí. Využívá pokročilých metod umělé inteligence, strojového učení a analýzy dat.

 clico

Specializovaný distributor s přidanou hodnotou, který od roku 1991 představuje a propaguje inovativní řešení předních vendorů nejen na polském, ale i středoevropském a východoevropském trhu.