20. září 2022 – Vydali jsme GREYCORTEX Mendel 3.9.1, verzi, která přináší drobná vylepšení a opravy chyb.

Vylepšení

Filtr pro zobrazení úrovně událostí (All / Top / Other) zachová nastavení zvolené uživatlem i po odhlášení

Vylepšený výkon a spolehlivost režimu Failsafe

Vylepšené filtrování podsítí pomocí vyhledávání podřetězců přímo ve filtru

Vyřešené problémy s

 • výkonem a stabilitou v Network capture modulu,
 • neplatnou licencí během upgradu Sensor&Collector scénáře,
 • výchozí konfigurací firewallu v nástroji pro zjišťování aktiv,
 • zásadami a pravidly Checkpoint firewallu,
 • detekcí TOR provozu prostřednictvím IDS signatur,
 • změnou velikosti úložiště LVM v prostředí AWS,
 • dvěma a více servery DNS v rámci síťového management rozhraní,
 • prázdným grafem podsítě filtrovaným podle tagů,
 • uživatelskými oprávněními,
 • SSL konfigurací v rámci Fortigate firewall pluginu,
 • neplatnou hlavičkou CSV importu pro podsítě,
 • chybným vstupem pro síťové analyzátory.