Kiwi.com

Ochrana dat a informací – Dodržování interních bezpečnostních zásad

Kiwi.com (dříve Skypicker) je globálně působící provozovatel online vyhledávače letenek. Kiwi.com se zaměřuje na vyhledávání a propojování letů leteckých společností, které spolu přímo nespolupracují,  a na rezervaci a koupi letenek. 

Společnost byla založena v roce 2012 a dnes slouží milionům zákazníků. Kiwi.com používá velmi různorodou síť, která obsahuje tisíce zařízení. Cílem implementace GREYCORTEX Mendel bylo zajistit bezpečnost, stabilitu a spolehlivost IT infrastruktury a umožnit tím Kiwi.com se plně soustředit na produktivní činnost. 

 • Spolehlivá ochrana dat klientů společnosti
 • Zabezpečení sítě proti moderním útokům (APTs, RATs, zero-day attacks atd.) 
 • Potřeba větší viditelnosti do sítě s ohledem na rychle rostoucí IT infrastrukturu společnosti
 • Monitoring výkonu sítě a odstranění problémů s výkonem
 • Nastavení a dodržování bezpečnostních pravidel
 • Snadné ovládání a správa z jednoho bodu

Výzvy

Rychlý růst počtu zaměstnanců a rozsahu služeb přirozeně nutí společnost k posilování IT infrastruktury. Rozsáhlou síť s množstvím nových prvků a vazeb je stále obtížnější držet pod kontrolou a v bezpečí před vnějšími útoky a škodlivým kódem. Vzhledem ke struktuře a charakteru sítě a síťového provozu bylo neméně důležitým úkolem nalézt „úzká hrdla“ výkonu sítě a pomoci je odstranit. Bylo požadováno nasazení produktu bez jakéhokoli narušení chodu firmy a běžných denních operací. 

„Již počínaje nasazením v listopadu 2016 nám GREYCORTEX Mendel nesmírně pomohl. Podařilo se nám odhalit nedostatky v naší bezpečnostní politice a problémy s výkonnosti sítě. Vyřešili jsme i uživatelské problémy, se kterými se potýkali naši klienti. Mendel nám umožnil podchycovat útoky v zárodku a včas na hrozby reagovat. Podařilo se nám celkově posílit naši kybernetickou bezpečnost a s výsledkem jsme velmi spokojeni.“

Josef Staša, IT Operations Manager

 • Posílení ochrany sítě proti útokům a škodlivému kódu
 • Plná viditelnost všech zařízení a monitoring komunikace v síti
 • Monitoring výkonu sítě, analýza problémů a jejich odstranění
 • Schopnost zpětné analýzy příčin incidentů
 • Plná kontrola nad správou zabezpečení sítě z jednoho místa

Výsledky

Významnou roli v úspěšném nasazení GREYCORTEX Mendel sehrála schopnost detekce chování založená na pokročilém strojovém učení a umělé inteligenci kombinované s vyhledáváním hrozeb na bázi signatur a nepřetržitě aktualizované databázi nebezpečných IP adres. Monitoring výkonu aplikací posloužil k nalezení příčin problémů s výkonem sítě a jejich následnému odstranění. Kiwi.com získal schopnost plné kontroly nad dodržováním bezpečnostních pravidel. 

Mendel byl zaveden do sítě rychle a bez jakýchkoliv dopadů na výkon sítě a jejich uživatelů. Okamžitě a automaticky začal proces analýzy a učení se provozu sítě. Původní systémy zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti sítě byly částečně nahrazeny nebo posíleny a celá síť je nyní chráněna proti moderním formám narušení bezpečnosti a integrity.