GREYCORTEX Mendel 3.8

Představujeme nejnovější verzi GREYCORTEX Mendel

S GREYCORTEX Mendel 3.8 získáváte všestranný a přizpůsobivý nástroj, který vám umožní nahlédnout ještě hlouběji do vašich IT i OT sítí. 

 

Dynamický monitoring IT i OT sítí

Přiřaďte tagy svým aktivům

Přinášíme širší a jasnější vhled do sítě díky nové automatizované či manuální klasifikaci zařízení a podsítí. Vše roztřídíme na logické části podle zadaných kritérií. 
I vy sami můžete vytvořit a přiřadit aktivům v síti tag, který s sebou nese určité informace. Takto otagovaná zařízení či podsítě můžete třídit a zpracovávat pomocí dalších logických operací.
Díky jednotlivým tagům můžete také sledovat změny, které se na zařízeních dějí. Získáváte tak přehled o síti v širším kontextu.

Lepší přehled o bezpečnosti sítě

Mějte pod kontrolou stav bezpečnosti své sítě

Prostřednictvím MITRE ATT&CK® frameworku Mendel srozumitelněji interpretuje události zachycené ve vaší síti. Získáváte tak další pohledy na dohledovanou síť. 
Události v síti jsou klasifikovány podle:
—  MITRE ATT&CK® taktik a technik
—  Proofpoint pravidel
—  Top Events – nejrelevantnější události uvidíte na prvním místě

Širší uživatelské možnosti zobrazení síťových dat

Zvolte si vlastní pohled na svá data

GREYCORTEX Mendel 3.8 je schopen hlubší a pokročilejší datové analýzy než kdy předtím. 
Díky přepracovanému analytickému modulu můžete pomocí atributů, metrik a dalších proměnných definovat jakýkoliv pohled nad zpracovanými a uloženými daty. Mendel vám výsledky zobrazí v jednoduché a snadno čitelné tabulce nebo grafu.

Zjednodušené nasazení nástroje GREYCORTEX Mendel 

Zobrazte všechny podsítě hned po nasazení

Ihned po nasazení GREYCORTEX Mendel 3.8 do sítě začne proces, při kterém Mendel sám vyhledá a klasifikuje všechny podsítě.
Díky této kategorizaci v raném stádiu nasazení se rychle zorientujete v síti. Objevíte tak jakoukoliv skrytou podsíť, která může znamenat potenciální hrozbu pro celou vaši síť. 
 

Asset Discovery

Víte, jaká zařízení máte ve své průmyslové síti?

Vyhledávejte aktivně informace o všech zařízeních ve své průmyslové síti.
Díky mnoha podporovaným OT protokolům uvidíte zařízení ve své  síti, navíc ke každému zařízení dohledáte podrobné informace, jako například jméno výrobce, číslo výrobního dílu, datum poslední revize HW nebo SW a mnoho dalších.

 

Chcete vědět víc o nových i stávajících funkcích GREYCORTEX Mendel?

Napište nám a my s vámi probereme, jak může Mendel ochránit právě vaši organizaci.

Vaše osobní údaje využijeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět. V budoucnu Vám můžeme zasílat další informace o společnosti GREYCORTEX nebo našem NDR řešení Mendel a jeho funkcích. V takovém případě budete mít možnost se kdykoliv odhlásit.