GREYCORTEX SCADA/ICS

GREYCORTEX SCADA/ICS je inventarizační, monitorovací a detekční systém pro využití v prostředí Industry 4.0. Hlavní výsledek průmyslového výzkumu a vývoje projektu MPO „Datový monitoring pro zvýšení spolehlivosti procesů chytrých továren“ nazvaný GREYCORTEX SCADA/ICS (nebo také OT Security) sestává z několika vzájemně propojených modulů systému Mendel:

 • OT Discovery pro detekci a rozpoznání vlastností a kategorii zařízení specifických v prostředí operačních technologií (OT)
 • OT Inventory pro možnou inventarizaci zařízení
 • SCADA pro zajištění transparentnosti komunikace průmyslových protokolů
 • OT Log Processing pro sběr záznamů jednotlivých průmyslových zařízení.

Zmíněné moduly zajišťují zvýšení bezpečnosti jednotlivých komponent i systému jako celku pro průmyslové systémy SCADA, tedy „dispečerské řízení a sběr dat“ (Supervisory Control And Data Acquisition) se zaměřením na chytré továrny a průmysl 4.0.

Podporované protokoly (od 2. do 7.  vrsty ISO/OSI):

— CoAP
— DNP3
— ENIP
— EtherCAT
— Modbus
— OMRON FINS
— OPC UA
— Profinet
— Siemens S7
+ možnost dodat vlastní dissektor v jazyce Lua 

Systém GREYCORTEX SCADA/ICS byl navržen jako vysoce modulární, s navzájem spolupracujícími softwarovými moduly. Provoz systému nesmí přímo ovlivňovat produkční prostředí operačních technologií – z tohoto úhlu pohledu je plánován jako primárně pasivní. Systém je založený na třívrstvé architektuře a následujících komponentách:

 • vysoce optimalizovaný databázový backend
 • aplikační logika dvojího typu (zpracování za běhu a dle požadavků uživatele): 
  • zpracování dat (síťová, logy, aktivní scanování)
  • detekce událostí
  • strojové učení
 • prezentační logika (využívající webový prohlížeč)
 • doplňkové moduly a správa jejich licencí

Projekt č. FV40366 byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci Programu TRIO.