Případové studie

Zákazníci nám svěřují ochranu svých sítí, my jim jejich důvěru splácíme technologickou vyspělostí a spolehlivostí našeho produktu a osobním přístupem bez ohledu na jejich velikost či obor. Chráníme tradiční IT sítě, rozsáhlá datová centra odpovědná za kritickou infrastrukturu i OT sítě (průmyslové řídící systémy).

Staráme se o ochranu sítí státních institucí, regionálních organizací a obcí, komerční sféry od středních až po velké (Enterprise) podniky. Důvěru nám dávají zdravotnická zařízení, dopravní a energetické společnosti i průmysl 4.0. Monitorujeme a zabezpečujeme malé sítě od sta zařízení i velké sítě s několika stovkami tisíc zařízení v různých, i geograficky oddělených lokalitách.

Kde Mendel pomáhá

  • - Veřejná správa a samospráva
  • - Kritická infrastruktura
  • - Zdravotnictví
  • - Finanční sektor
  • - Výroba a distribuce
  • - Technologické společnosti
  • - Právní a veřejné služby

Příběhy našich zákazníků

Bezpečnostní monitoring a reakce

GREYCORTEX Mendel zajišťuje nepřetržitý monitoring sítě, vyhledávání a identifikaci bezpečnostních rizik a hrozeb. Umožňuje okamžitou reakci pro zachování integrity a funkčnosti vaší sítě.

Nasazení a provoz

GREYCORTEX Mendel je k dispozici jako hardwarové nebo virtuální zařízení, i v cloudu typu AWS, Google Cloud nebo Azure. Nasazení je rychlé a bezprostředně po něm můžete vaši síť spolehlivě monitorovat a chránit. Prostředí produktu je uživatelsky přívětivé, přehledné a umožňuje intuitivní ovládání.

Bezpečnostní audit sítě

Provádíme průběžné nebo jednorázové audity zabezpečení vaší sítě, identifikujeme potenciální i akutní bezpečnostní rizika a hrozby, doporučíme akce potřebné k jejich eliminaci.
 

Variabilní licencování

Dostatečně variabilní licencování lze přizpůsobit vašim požadavkům a konkrétnímu použití produktu. Můžete volit z trvalých nebo předplatných licenčních modelů, doplněných o nabídku bezpečnostních a servisních služeb, které zajišťují naši odborníci.

Security Operations Center

Mendel dokonale zapadá do různých scénářů SOC, využívajících nástroje jako SIEM, firewally, EDR a orchestrační nástroje pro řešení incidentů.