HiLASE

Ochrana Know-How – Zajištění ochrany i s malým týmem

Výzkumné centrum pro vývoj laserových technologií HiLASE patří mezi světovou špičku aplikovaného výzkumu v této oblasti. Centrum se zaměřuje na výzkum a vývoj laserů s vysokou opakovací frekvencí pro využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a v armádě. Bylo nezbytné zajistit bezpečnost a bezchybný chod počítačové sítě laserového centra.

  • Zamezení potenciálním krádežím dat/​informací
  • Zabezpečení sítě nad rámec stávající klasické ochrany
  • Schopnost analýzy bezpečnostních incidentů
  • Vizualizace všech zařízení a komunikace
  • Zajištění síťové ochrany stávajícím IT personálem

Výzvy

Zabezpečení unikátních dat a informací, které mají v případě HiLASE takřka nevyčíslitelnou hodnotu, vyžaduje robustní ochranu sítě. K existujícím klasickým nástrojům z oblasti endpoint security bylo nezbytné připojit detekci pokročilých vnějších i vnitřních hrozeb nezávislou na jejich předchozí znalosti. Důležitým požadavkem byla i vizualizace všech zařízení a identifikace jejich komunikace. Vše bylo nezbytné zajistit prostřednictvím stávajících interních IT specialistů bez nutnosti dalších investic do lidských zdrojů.

Věděli jsme, že chceme zlepšit naši bezpečnost a jsme spokojeni, že jsme vybrali GREYCORTEX Mendel. Mnohonásobně jsme zvýšili bezpečnost a jeden člověk dokáže dělat práci třech lidí. Kromě toho můžeme všechno zabezpečovat interně. Pokud nastane problém, díky řešení Mendel lze jednoduše zjistit, kde se dané zařízení nachází a snadno podniknout potřebné kroky k nápravě. Jsme rádi, že Mendel máme.“ 
Richard Tůma, IT Manager

  • Zabezpečení sítě proti moderním, pokročilým hrozbám
  • Plná viditelnost sítě a komunikace
  • Schopnost používat výsledné řešení stávajícími lidskými zdroji
  • Dodržení rozpočtu i stávající velikosti IT týmu

Výsledky

Především díky širokým možnostem detekce, vizualizace a v neposlední řadě i jednoduché obsluze, dokázal GREYCORTEX Mendel zajistit plnění všech požadavků na síťovou bezpečnost. HiLASE výrazně zvýšil odolnost vůči moderním sofistikovaným hrozbám a získal požadovanou síťovou viditelnost. Malý počet členů IT oddělení není problémem, každý člen týmu je schopen najít požadovanou informaci o síťovém provozu a zareagovat. Velice přínosný byl pro klienta také dodržený rozsah finančního plnění daný rozpočtem, nasazení v termínu, vše bez vedlejších negativních efektů.